Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z zaparciami

Autor:
Elżbieta Jarocka-Cyrta, Mirosława Uścinowicz, Maciej Kaczmarski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
225
Strona końcowa:
228
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
elektrogastrografia, zaparcia
Czytaj

Wprowadzenie: Zaburzenia oddawania stolca są poważnym problemem diagnostycznym i leczniczym u dzieci. Zdecydowanie największą grupę stanowią zaparcia czynnościowe; w ich patogenezie szczególną rolę przypisuje się zaburzeniom funkcji motorycznej przewodu pokarmowego. Zaparciom stolca bardzo często towarzyszą dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego: nudności, wymioty oraz wzdęcia. Cel pracy: Ocena funkcji mioelektrycznej żołądka u dzieci z zaparciami czynnościowymi. Materiał i metodyka: Badania przeprowadzono u 62 pacjentów (35 dziewczynek, średnia wieku 10,5 lat (6-17 lat), u których na podstawie wywiadu i przeprowadzonych badań rozpoznano zaparcia czynnościowe. Z badań wykluczono dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, wadami anatomicznymi przewodu pokarmowego, przyjmujące na stałe leki z powodu innych schorzeń. Grupę kontrolną stanowiło 28 dzieci (18 dziewczynek, średnia wieku 12 lat, od 7 do 17 lat) bez objawów ze strony przewodu pokarmowego. Badanie przeprowadzano na czczo, w pozycji leżącej, 30 min przed oraz 30 min po posiłku (EEG Synectics). Wyniki: U pacjentów z zaparciami, w porównaniu z grupą kontrolną, stwierdzono statystycznie wyższy odsetek bradygastrii zarówno przed posiłkiem, jak i po posiłku 57% vs 8% and 22,5% vs 9,95% (p=0,0001 oraz p=0,0462) Normogastrię stwierdzano w tej grupie pacjentów statystycznie rzadziej niż w grupie kontrolnej przed i po posiłku (p=0,0001, p=0,031). Przed posiłkiem częstotliwość dominująca była niższa u pacjentów z zaparciami. Wnioski: Uzyskane wyniki wykazały, że u pacjentów z zaparciami występują zaburzenia funkcji mioelektrycznej żołądka głównie pod postacią dysrytmii, co stanowi potwierdzenie hipotezy, iż w przebiegu zaparć zaburzenia motoryki dotyczą całego przewodu pokarmowego.