Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z zespołem jelita drażliwego

Autor:
Anna Jarząb, Krzysztof Fyderek, Stanisław Pieczarkowski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
229
Strona końcowa:
232
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
elektrogastrografia, zespół jelita drażliwego
Czytaj

Cel pracy: Ocena czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z zespołem jelita drażliwego na podstawie analizy zapisów przezskórnej elektrogastrografii (EGG - electrogastrography). Materiał i metodyka: Przeprowadzono retrospektywną analizę zapisów EGG u 52 dzieci, które podzielono na 2 grupy: - grupa I - 25 dzieci z rozpoznanym zespołem jelita drażliwego (IBS - irritable bowel syndrom), - grupa II - 27 dzieci bez objawów IBS. Wszystkie dzieci z grupy I miały wykonany wodorowy test oddechowy z laktulozą. Na podstawie wyników tego testu dzieci podzielono na dwie podgrupy: - grupa Ia - 10 dzieci z rozpoznanym IBS i przerostem bakteryjnej flory jelita cienkiego (SIBO - small in-testine bacterial overgrowth), - grupa Ib - 15 dzieci z rozpoznanym IBS bez SIBO. U dzieci z grupy Ia przeprowadzono eradykację SIBO, przy zastosowaniu typowego leczenia (metronidazol, probiotyk), a następnie powtórzono EGG. Analizowano następujące parametry EGG: odsetek brady-, normo- i tachygastrii przed i po standardowym posiłku, dominującą częstotliwość, dominującą amplitudę potencjału, stosunek amplitudy dominującej po posiłku do przedposiłkowej, współczynnik zmienności częstotliwości dominującej. Wyniki: Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic badanych parametrów przezskórnej elektrogastrografii zarówno pomiędzy badanymi grupami, jak i w obrębie grupy Ia przed i po eradykacji przerostu bakteryjnej flory jelita cienkiego. Wnioski: 1. Analiza zapisów przezskórnej EGG nie wykazała obecności zaburzeń czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z zespołem jelita drażliwego. 2. Obecność przerostu bakteryjnej flory jelita cienkiego u dzieci z IBS nie wpływa na powstawanie zmian czynności mioelektrycznej żołądka.