Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badania mikologiczne próbek kału dzieci z objawami czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego

Autor:
Marek Kurnatowski, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Alicja Kurnatowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
233
Strona końcowa:
235
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
grzyby, gatunki, kody, przewód pokarmowy, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach obserwuje się rosnącą częstość wykrywania grzybic układu trawiennego. Cel pracy: Analiza prewalencji grzybów z określeniem gatunków na podstawie badania próbek kału dzieci z objawami sugerującymi czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego. Materiał i metodyka: W latach 2001 -2002 zbadano 358 próbek kału dzieci z dolegliwościami sugerującymi czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego. Próbki kału oceniono mikologiczne wykorzystując kryteria morfologiczne i biochemiczne. Wyniki: Prewalencja grzybów w układzie trawiennym dzieci wyniosła 69,8±5,9%, u dzieci najmłodszych była istotnie niosza (t=2,9582) nio w grupach dzieci 6-10 i 11-15 lat(p<0,01). Rozpoznano 6 gatunków grzybów z rodzaju Candida. Najczęściej izolowanym gatunkiem był C. albicans (91,71%), kody - 2576174, 2176174, 2476164, 2776174, 2566174 (91,5%). Pozostałe gatunki grzybów to: C. kefyr - kody 2462426, 2662426, C. famata - kod 6776773, C. tropicalis - kody 6552375, 2556135, C. guilliermondii - kod 6776377, C. glabrata - kod 6000040. Wnioski: 1. Prewalencja grzybów w kale dzieci z objawami zaburzonej czynności przewodu pokarmowego jest wysoka (69,8%), zwłaszcza w grupach dzieci powyoej 5 r.o. 2. Najczęściej izolowano gatunek Candida albicans 91,71 %. 3. Różnicowanie wewnątrzgatunkowe oparte o cechy biochemiczne szczepów wskazuje na znaczącą ich zmienność fenotypową.