Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Układ immmunologiczny jako modulator czynności motorycznej przewodu pokarmowego

Autor:
Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
237
Strona końcowa:
240
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
motoryka przewodu pokarmowego, zapalenie, alergia, cytokiny
Czytaj

Czynność motoryczna przewodu pokarmowego jest kontrolowana przez jelitowy układ nerwowy pozostając jednocześnie w ścisłym kontakcie z jelitowym układem chłonnym. Wzajemne oddziaływania tych niezwykle złożonych struktur są odpowiedzialne za powstawanie określonego wzoru reakcji motorycznej przewodu pokarmowego zarówno w stanie zdrowia, jak i choroby. Procesy o podłożu immunologicznym (zapalne, alergiczne, autoagresja) mogą przejściowo lub trwale modulować czynność miocytów przewodu pokarmowego i percepcję trzewną. Mediatory reakcji zapalnej mogą oddziaływać zarówno w obrębie obszaru bezpośrednio objętego procesem zapalenym, jak w miejscach topograficznie odległych.