Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola składu treści refluksowej w patofizjogii choroby refluksowej

Autor:
Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
245
Strona końcowa:
248
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy, Bilitec 2000TM, pH-metria, choroba refluksowa przełyku
Czytaj

Współczesne spojrzenie na chorobę refluksową przełyku wymaga uwzględnienia w jej patogenezie nie tylko kwaśnego refluksu żołądkowego, ale także czynników zawartych w żółci, definiowanych jako refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy (DGER - duodenogastroesophageal reflux). Wykazano, że DGER współistniejący z refluksem kwaśnym jest czynnikiem istotnie zwiększającym ryzyko powikłań choroby refluksowej. W diagnostyce choroby refluksowej wskazane jest stosowanie skojarzonego monitorowania za pomocą pH-metrii i bilimetrii (system Bilitec 2000TM).