Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przezskórna komisurotomia mitralna - 15 lat doświadczeń

Autor:
Alec Vahanian
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
257
Strona końcowa:
261
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przezskórna komisurotomia mitralna
Czytaj

Większość doniesień poświęconych przezskórnej komisurotomii mitralnej (PMC) została opublikowana po 1986 r. PMC wykonywana techniką z użyciem balonu Inoue jest najbardziej rozpowszechniona na świecie i jest aktualnie standardem dla zabiegów PMC. PMC pozwala uzyskać dobre wczesne wyniki - znacząco poprawia funkcję zastawki, której pole jest zwykle po zabiegu dwa razy większe. Zarówno parametry spoczynkowe, jak i wysiłkowe, są po zabiegu PMC lepsze. Ryzyko zależy głównie od doświadczenia zespołu wykonującego zabieg oraz, choć w mniejszym stopniu, stanu klinicznego pacjenta. Najpoważniejszym powikłaniem zabiegu jest pojawienie się niedomykalności związanej z uszkodzeniem zastawki mitralnej, którą obserwuje się w około 5% przypadków. Odległe wyniki PMC są zadowalające i około 60% pacjentów przeżywa 10 lat bez ponownej interwencji i nawrotu dolegliwości. Częstość występowania restenozy szacuje się na około 40% po okresie 7 lat od zabiegu. PMC nie powinno być wykonywane u chorych ze stenozą mitralna nie przekraczającą średniego stopnia, ponieważ niewielkie ryzyko związane z samą techniką zabiegu jest nieuniknione. Pacjenci najczęściej kierowani mają powierzchnię ujścia mitralnego poniżej 1,5 cm2. Zdaniem większości autorów zakrzepica lewego przedsionka stanowi przeciwwskazanie do PMC. PMC jest również przeciwwskazana u chorych z masywnymi zwapnieniami zastawki, przy nieobecności zrośniętych spoideł (co może się zdarzyć po uprzednich zabiegach chirurgicznych) bądź w przypadkach niedomykalności mitralnej większej niż umiarkowanego stopnia. PMC nie powinno być również wykonywane w przypadkach współistnienia poważnych wad zastawki aortalnej, najczęściej zwężenia. Podsumowując, dobre rezultaty uzyskane za pomocą PMC pozwalają nam stwierdzić, że jest to technika, która jest drugą co do ważności przezskórną techniką w kardiologii. Ma ona ważne miejsce w leczeniu stenozy mitralnej jako metoda komplementarna, a nie konkurencyjna dla kardiochirurgii - ponieważ PMC i metoda chirurgiczna uzupełniają się, stanowiąc optymalne opcje w odpowiednich stadiach choroby.