Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zachowania zdrowotne i poziom wiedzy na temat wybranych zagadnień profilaktyki chorób serca młodzieży warszawskich szkół gimnazjalnych prawobrzeżnej Warszawy

Autor:
Jerzy Piwoński, Aleksandra Pytlak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
301
Strona końcowa:
308
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca, zachowania zdrowotne, poziom wiedzy
Czytaj

Wprowadzenie: W okresie dzieciństwa i młodości kształtują się pierwsze zachowania zdrowotne, które w zależności od ich pozytywnego lub negatywnego kontekstu mogą być przyczyną wielu problemów zdrowotnych i społecznych w późniejszym okresie życia człowieka. Cel pracy: Poznanie poziomu wiedzy młodzieży szkół gimnazjalnych na temat wybranych zagadnień profilaktyki chorób serca oraz zachowań zdrowotnych. Materiał i metodyka: Przedmiotem badania ankietowego przeprowadzonego w latach 2000-2001 była populacja 710 uczniów (dziewcząt i chłopców) szkół gimnazjalnych. Specjalnie opracowany kwestionariusz zawierał pytania dotyczące wiedzy i zachowań zdrowotnych młodzieży. Uczestnikami badania ankietowego była młodzież ucząca się w I i II klasach szkół gimnazjalnych. Badaniem objętych zostało 18 klas w 4 szkołach gimnazjalnych na terenie prawobrzeżnej Warszawy. Na pytania zawarte w kwestionariuszu badania odpowiedziało 643 uczniów (90,5% planowanej populacji młodzieży w wieku 13-14 lat). Kwestionariusz zawierał 14 pytań dotyczących: samooceny zdrowia fizycznego i psychicznego, znajomości czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (chns), zachowań zdrowotnych oraz wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia. Wyniki: Ankietowani pozytywnie ocenili swój stan zdrowia. Spośród sugerowanych czynników ryzyka chns oraz czynników pogarszających stan zdrowia ludzi najwyższą wartość punktową otrzymały kolejno: zażywanie narkotyków, palenie papierosów, picie alkoholu, stresy, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, otyłość, zbyt mało zajęć sportowych i aktywności fizycznej w czasie wolnym, samotność, spożywanie dużej ilości tłuszczu zwierzęcego, cukru i słodyczy oraz nadmierny wysiłek fizyczny. Spośród korzystnych dla zdrowia produktów badani wymienili kolejno: warzywa i owoce, mleko i przetwory mleczne, pieczywo ciemne, ryby i przetwory rybne oraz tłuszcze roślinne. Nie zawsze jednak posiadana przez respondentów wiedza o występujących w społeczeństwie zagrożeniach zdrowotnych była zgodna z zachowaniami zdrowotnymi. Nałóg palenia papierosów występuje u 15% młodych ludzi, a 30% z nich pali papierosy codziennie. Napoje alkoholowe spożywa kilka razy w miesiącu prawie 17% młodzieży, a około 6% zażywa narkotyki. Codziennie intensywne ćwiczenia fizyczne wykonuje jedynie 1/5 nastolatków, a tylko połowa ankietowanych profilaktycznie myje zęby lub płucze jamę ustną po posiłku Wnioski: Młodzież szkół gimnazjalnych wykazała zadowalający poziom wiedzy dotyczący podstawowych czynników ryzyka chorób serca, jak i zasad racjonalnego żywienia. Nie zawsze posiadana wiedza o występujących w społeczeństwie zagrożeniach zdrowotnych była zgodna z ich zachowaniami zdrowotnymi. Młodzi ludzie coraz częściej są mało aktywni fizycznie, palą papierosy, odżywiają się nieracjonalnie i słabo dbają o higienę jamy ustnej. Występowanie niektórych czynników ryzyka chorób układu krążenia w badanej populacji stwarza pilną potrzebę opracowania programów profilaktycznych i edukacyjnych, ukierunkowanych na kształcenie prozdrowotne młodego pokolenia.