Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola miedzi w chorobach układu krążenia

Autor:
Aleksander Goch
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
325
Strona końcowa:
329
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
miedź, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatia, nadciśnienie tętnicze
Czytaj

Miedź (Cu) jak katalizator reakcji oksydo-redukcyjnych może uczestniczyć w patogenezie chorób sercowo naczyniowych. Przeprowadzone badania prospektywne wykazały, że zwiększone stężenie Cu i ceruloplazminy w surowicy zwiększa ryzyko wystąpienia ostrego incydentu sercowego oraz ryzyko zgonu. W chorobie niedokrwiennej serca o przebiegu stabilnym obserwowano zarówno wzrost, jak i obniżenie stężenia Cu w surowicy bądź stężenia te nie różniły się od wartości referencyjnych. W ostrym okresie zawału następuje wzrost stężenia Cu w surowicy, zaś w okresie po zawale serca stężenie Cu w surowicy jest nadal podwyższone. W badaniach doświadczalnych niedobór Cu wywołuje zmiany w mięśniu sercowym o charakterze kardiomiopatii, natomiast w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej stwierdza się podwyższone stężenie Cu w surowicy. W przebiegu nadciśnienia tętniczego w większości prac doświadczalnych i klinicznych wykazano wzrost stężenia Cu w surowicy. Być może między stężeniem Cu w surowicy a chorobami układu krążenia występuje U-zależność.