Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Angina Prinzmetala - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Autor:
Dariusz A. Kosior, Janusz Kochanowski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
337
Strona końcowa:
342
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba niedokrwienna serca, angina Prinzmetala
Czytaj

Naczynioskurczowa postać choroby niedokrwiennej serca zwana anginą Prinzmetala lub odmienną postacią dławicy piersiowej stanowi zespół dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, wynikający z niedokrwienia mięśnia sercowego spowodowanego odcinkowym skurczem tętnicy wieńcowej. Podczas epizodu bólu wieńcowego stwierdza się przejściowe uniesienie odcinka ST oraz zmiany załamka T, a ich wystąpienie nie jest poprzedzone wzrostem zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. Skurcz naczynia może wystąpić zarówno w naczyniu prawidłowym angiograficznie, jak i zmienionym miażdżycowo. Prawdopodobnym mechanizmem prowadzącym do skurczu naczynia wieńcowego jest uszkodzenie śródbłonka. Długo utrzymujący się lub często powtarzający skurcz naczynia może prowadzić do zawału serca. Oprócz zawału serca u chorych z niedokrwieniem przebiegającym z uniesieniem załamka ST często stwierdza się groźne komorowe zaburzenia rytmu serca i przewodzenia, prowadzące do utraty przytomności i nagłego zgonu sercowego. Stwierdzenie uniesienia odcinka ST z towarzyszącym dyskomfortem w klatce piersiowej u osoby bez istotnych hemodynamicznie zmian w naczyniach wieńcowych pozwala na jednoznaczne rozpoznanie naczynioskurczowej postaci choroby niedokrwiennej serca. U chorych z prawidłowym obrazem naczyń wieńcowych i nawracającymi dolegliwościami wieńcowymi bez towarzyszącego uniesienia odcinka ST istnieje możliwość wykonania testów prowokacyjnych, pozwalających na potwierdzenie naczynioskurczowej etiologii zgłaszanych dolegliwości (test z ergonowiną, acetylocholiną). Szczególnie przydatne w leczeniu naczynioskurczowej postaci chns są azotany i antagoniści kanału wapniowego. Odległe rokowanie u chorych anginą Prinzmetala leczonych farmakologicznie jest dobre.