Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wykorzystanie echokardiografii przezprzełykowej w trakcie zabiegu ablacji przeznaczyniowej - opis przypadku

Autor:
Aleksander Maciąg, Hanna Szwed, Mariusz Pytkowski, Alicja Kraska, Maciej Sterliński, Agnieszka Jankowska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
353
Strona końcowa:
356
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół WPW, ablacja przeznaczyniowa prądem wysokiej częstotliwości, echokardiografia przezprzełykowa
Czytaj

Przedstawiamy przypadek 75-letniej pacjentki z zespołem WPW oraz reumatoidalnym zapaleniem stawów, po przebytym nagłym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania przedsionków degenerującego do migotania komór. Ablacja przeznaczyniowa prądem wysokiej częstotliwości przy wykorzystaniu echokardiografii przezprzełykowej w trakcie zabiegu pozwoliła na skuteczne i bezpieczne leczenie pacjentki.