Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współczesna diagnostyka biochemiczna niewydolności serca - w poszukiwaniu nowych markerów

Autor:
Michał Marchel, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
397
Strona końcowa:
407
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, markery biochemiczne, BNP
Czytaj

Niewydolność serca (NS) jest jednym z największych wyzwań współczesnej kardiologii. Mimo ogromnego postępu w leczeniu NS, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, pacjenci są wciąż obciążeni bardzo poważnym rokowaniem. Istnieje potrzeba nie tylko dalszych badań nad zrozumieniem patofizjologii złożonych zjawisk towarzyszących rozwojowi NS, ale również poszukiwań możliwości zindywidualizowania podejścia do pacjenta z tym schorzeniem. W poniższym opracowaniu dokonano przeglądu badań nad markerami umożliwiających rozpoznanie NS z odpowiednią czułością i swoistością, predykcję zdarzeń klinicznych oraz monitorowania skuteczności leczenia. W pracy zaprezentowano krótki przegląd najnowszych wytycznych w tym zakresie oraz zawarto opis różnych potencjalnych substancji markerowych: neurohor-monalnych, w tym przede wszystkim czynnika natriuretycznego typu B(BNP - B-type natriuretic peptide), zapalnych, strukturalnych i metabolicznych.