Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroba Kawasaki - obserwacje własne

Autor:
Zofia Szymanowska, Aneta Pośnik-Urbańska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
443
Strona końcowa:
449
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół Kawasaki, zawał mięśnia sercowego, gammaglobulina
Czytaj

Wprowadzenie: Choroba Kawasaki (Kawasaki disease - KD) opisana w 1967 r. przez Tomisaku Kawasaki jest ostrym uogólnionym zapaleniem naczyń małego i średniego kalibru z preferencją do zajmowania tętnic wieńcowych, doprowadzającą do ich czynnościowego lub(i) strukturalnego uszkodzenia. Choroba Kawasaki rozpoczyna się wysoką gorączką, która u osób nieleczonych utrzymuje się powyżej 5 dni. Towarzyszą jej, występujące z nią równocześnie lub z pewnym opóźnieniem, inne, tzw. główne objawy, jak: polimorficzna wysypka, jednostronne powiększenie węzłów chłonnych, przekrwienie spojówek i śluzówek jamy ustnej i gardła, obrzęk rąk i stop. Objawy te posłużyły Kawasaki do zdefiniowania 6 kryteriów klinicznych, które do dzisiaj stanowią podstawę dla rozpoznawania tej choroby. Obok nich w przebiegu KD występują inne objawy świadczące o uogólnionym charakterze zapalenia naczyń. Nie ma swoistego testu wykrywającego tę jednostkę chorobową. Cel pracy: Przedstawienie 10 przypadków KD, przybliżenie ich przebiegu klinicznego oraz związanych z nim trudności diagnostycznych. Materiał i metodyka: Rozpoznanie choroby Kawasaki postawiono w oparciu o kryteria kliniczne tej jednostki chorobowej oraz wyniki badań sekcyjnych. Wyniki: W okresie od 1996 do 2001 r. w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym (WSSD) w Krakowie rozpoznano KD u 10 chłopców w wieku od 2 do 12 miesiąca życia, w tym u 7 z nich w ostrej fazie choroby na podstawie obecności 6 z 6 podstawowych kryteriów klinicznych. U wszystkich pacjentów obserwowano objawy zapalenia mięśnia sercowego z tachykardią i rytmem cwałowym, u części z nich komorowe zaburzenia rytmu serca, cechy przeciążenia prawej komory, kardiomegalię; ich stan ogólny oceniano jako bardzo ciężki. U 7 chłopców od początku choroby występowały objawy aspetycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie stawów międzypaliczkowych rąk przebiegające z dużą bolesnością i masywnym wysiękiem. Skojarzone leczenie gammaglobuliną oraz aspiryną rozpoczęte przed 10 dniem choroby dało natychmiastowy efekt przeciwzapalny (ustąpienie klinicznych i laboratoryjnych objawów ostrej fazy). U dwojga dzieci KD rozpoznano retrospektywnie (post mortem). Pacjenci ci zmarli z powodu rozległego zawału serca, jeden dwumiesięczny w ostrej fazie choroby, drugi sześciomiesięczny w okresie podostrym (okres najwyższego ryzyka nagłych zgonów). Wnioski: Choroba Kawasaki występuje u ludzi wszystkich ras i na wszystkich kontynentach. Polska prawdopodobnie nie stanowi światowego wyjątku w zachorowalności na KD a jej rzadkie rozpoznawanie ma związek z małą znajomością obrazu klinicznego oraz brakiem swoistego testu diagnostycznego. Ze względu na duże zagrożenie życia, a także wczesne i późne powikłania kardiologiczne, konieczne jest szybkie postawienie diagnozy KD i wczesne wdrożenie skojarzonego leczenia gammaglobuliną i aspiryną. Dlatego bardzo ważna jest znajomość tej jednostki chorobowej wśród kardiologów, pediatrów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.