Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nieprawidłowości układu krążenia u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego

Autor:
Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
463
Strona końcowa:
467
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
płód, układ krążenia, zahamowanie rozwoju wewnątrzmacicznego, echokardiografia prenatalna
Czytaj

Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu (intrauterine growth retardation - IUGR) jest jednym z najbardziej istotnych problemów współczesnej medycyny perinatalnej. Jest ono główną przyczyną narodzin dzieci z niską masą ciała. Wpływa także bezpośrednio na zachorowalność i umieralność okołoporodową noworodków. Odsetek dzieci z IUGR wynosi w krajach rozwijających się ok. 11 %, a w krajach Europy zachodniej waha się od 3 do 8%. Udokumentowany jest również fakt wzrostu częstości występowania hipotrofii na całym świecie. Powszechnie wiadomo, że niska masa urodzeniowa predysponuje do występowania niektórych chorób w późniejszym okresie życia, w tym do chorób układu krążenia. Prace badawcze wskazują na częstsze występowanie patologii układu krążenia u osób dorosłych, które urodziły się z cechami hipotrofii. Patologia dotycząca układu krążenia może być wykrywana już w okresie życia płodowego. Nieprawidłowości dotyczą przepływów przez naczynia wieńcowe, przepływów żylnych i tętniczych oraz wskaźników funkcji mięśnia sercowego. Badania wykazują, że szczegółowa prenatalna ocena układu krążenia może dostarczać istotnych informacji dotyczących dalszego prognozowania rozwoju płodu.