Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przezskórne interwencje w bifurkacjach naczyń wieńcowych

Autor:
Jacek Dragan, Leszek Bryniarski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
473
Strona końcowa:
481
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
interwencje wieńcowe, bifurkacje tętnic wieńcowych
Czytaj

Przezskorne interwencje wieńcowe w zmianach miażdżycowych zlokalizowanych w miejscach rozgałęzień naczyń (bifurkacjach), charakteryzują się gorszym rezultatem bezpośrednim, większą częstością restenozy i koniecznością ponownej rewaskularyzacji (TVR - targetvessel revascularization). W celu poprawy bezpośredniej skuteczności zabiegów i rezultatu odległego, stosowano techniki mechanicznego usuwania blaszki miażdżycowej - aterektomię kierunkową (DCA - directional coronary atherectomy), wprowadzono metodę jednoczesnej inflacji w naczyniu głównym i bocznicy - "kissing balloon" oraz opracowano liczne techniki stentowania rozgałęzień. Nie spowodowało to istotnego zmniejszenia częstości restenozy, która dochodziła do 46-62%. Specyficznym dla interwencji w bifurkacjach jest problem redystrybucji blaszki miażdżycowej, która jest przemieszczana wzdłuż osi długiej i krótkiej poszerzanego naczynia. Z uwagi na ryzyko zamknięcia bocznic stosuje się ich protekcję przez dodatkowy prowadnik angioplastyczny. Opisane techniki stentowania: stentowanie naczynia głównego, T-stenting, Cullotte stenting, V stenting (inverted V), zostały omówione z uwzględnieniem deformacji stentu po poszerzaniu bocznicy i znaczenia inflacji "kissing balloon" korygującej te zniekształcenia. Ewolucja techniki stentowania bifurkacji zaowocowała zmniejszeniem konieczności ponownej rewaskularyzacji, która kształtuje się na akceptowalnym poziomie kilkunastu procent.