Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy badanie rezonansem magnetycznym uszkadza wszczepiony stymulator serca? Opis przypadku

Autor:
Michał Moszczeński, Marek Kuch, Włodzimierz Mojkowski, Agnieszka Jędrzejewska-Cudnoch, Mirosław Dłużniewski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
491
Strona końcowa:
496
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
rezonans magnetyczny, wszczepiany stymulator serca
Czytaj

Obserwowano wpływ badania w rezonansie magnetycznym na dwujamowy stymulator serca u pacjentki z powaonymi komplikacjami neurologicznymi (zagrożenie życia). 64-letnia kobieta z wieloletnim wywiadem nadciśnienia tętniczego i napadowego migotania przedsionków, bez klinicznych cech choroby niedokrwiennej serca, ze wszczepionym 8 lat wcześniej stymulatorem serca (Biotronik Physios 01 - stymulator dwujamowy implantowany z powodu zespołu tachykardia-bradykardia z pełnoobjawowymi zespołami MAS) była poddana dwóm badaniom w rezonansie magnetycznym z powodu nagłego porażenia kończyn dolnych. Badania trwały 180 i 160 min, w polu o natężeniu 1,5T(Siemens Magneton SP 63). Stymulator był kontrolowany zarówno przed, podczas, jak i po obu badaniach. Na czas pierwszej rejestracji stymulator był zaprogramowany w trybie VVI, podczas drugiego badania w trybie DDD, praca z magnesem synchroniczna. Podczas samego badania pacjentka była monitorowana EKG, zachowany był również kontakt głosowy. System stymulujący serca nie uległ uszkodzeniu ani nie wykazywał żadnych zaburzeń podczas dwóch długotrwałych badań w rezonansie magnetycznym. W tym konkretnym przypadku decyzja o wykonaniu rezonansu magnetycznego była słuszna ze względu na uzyskane znaczące informacje neurologiczne przy zachowaniu pełnej sprawności (zarówno sterowania, jak i stymulacji) wszczepionego stymulatora serca.