Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

Autor:
Rupan Trikha, Isabelle Thomas, Robert A. Schwartz
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
10
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, sumak jadowity
Czytaj

Wstęp: Mechanizm powstawania alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywoływanego przez sumaka jadowitego (Rhus toxicodendron) jest zasadniczo dobrze znany. Jednak zapobieganie tej chorobie jest szczególnie trudne, ponieważ połowa populacji Ameryki Północnej jest uwrażliwiona. Cel pracy: Pogłębienie obecnego stanu wiedzy o kontaktowym zapaleniu skóry wywoływanym przez sumaka jadowitego oraz analiza możliwości terapeutycznych i sposobów zapobiegania. Materiał i metody: Doświadczenia autorów oraz przegląd danych z literatury. Wyniki: Ostre alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywoływane przez sumaka jadowitego jest reakcją typu IV (reakcją alergiczną typu późnego) na oleożywicę tej rośliny. Do powstania objawów klinicznych konieczny jest wcześniejszy kontakt. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywoływane przez sumaka jadowitego występuje powszechnie w Ameryce Północnej, ale często nie jest rozpoznawane. Dlatego dochodzi do kolejnych ekspozycji, co przyczynia się do nawrotów lub powstania rozległych zmian. Powstające alergiczne zapalenie skóry może być bardzo nasilone i może manifestować się jako obrzęk powiek, co wymaga ogólnego stosowania steroidów. Zapobieganie jest najlepszym rozwiązaniem i polega zarówno na unikaniu kontaktu, noszeniu ochronnych rękawic i odzieży, jak również natychmiastowym myciu narażonych na kontakt okolic ciała. Podsumowanie: Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez sumaka jadowitego jest powszechnie występującym schorzeniem, które można leczyć wieloma metodami i zapobiegać na wiele sposobów.