Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Próba zastosowania badań termograficznych u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów

Autor:
Romuald Maleszka, Monika Różewicka, Mirosław Parafiniuk, Agnieszka Kempińska, Danuta Mikulska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
11
Strona końcowa:
15
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca stawowa, termografia
Czytaj

Wprowadzenie: Brak jednoznacznych kryteriów rozpoznawania łuszczycowego zapalenia stawów w początkowym okresie choroby oraz wykorzystywanie inwazyjnych i obciążających metod diagnostycznych skłania do poszukiwania innych rozwiązań. Termografia wizyjna polega na ocenie promieniowania podczerwonego, które jest głównym procesem wymiany energii cieplnej między badanymi ciałami a otoczeniem. Stanowi zatem niezwykle czuły wskaźnik temperatury i należy do metod bezkontaktowych, a co ważniejsze, nieinwazyjnych. Głównym kryterium oceny obrazu termograficznego jest porównanie wartości temperatur obszarów symetrycznych części badanego ciała. Hipertermia, czyli nadmierne podwyższenie temperatury, może świadczyć o występowaniu stanu zapalnego w badanych tkankach. Cel pracy: Wykonanie badań termograficznych stawów u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów oraz dokonanie oceny porównawczej termogramów osób chorych z grupą kontrolną zdrowych ochotników. Materiał i metody: Badaniem objęto 6 chorych z rozpoznaną łuszczycą stawową, wielokrotnie hospitalizowanych w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych PAM w Szczecinie w okresie od 1999 do 2002 r. oraz 6 osób zdrowych. W obu grupach przeprowadzono szczegółowe badanie podmiotowe, przedmiotowe oraz badanie termograficzne stawów: kręgosłupa, łokciowych, nadgarstkowych, śródręczno-paliczkowych, międzypaliczkowych, kolanowych, skokowych oraz drobnych stawów stóp. W badaniach termograficznych wyznaczono różnicę temperatur maksymalnych (ATmax) i średnich (AT ) symetrycznych stawów oraz oceniano występowanie asymetrii termicznej przekraczającej wartość 0,5°C, która może odpowiadać procesowi patologicznemu. Wyniki: W grupie osób chorych na łuszczycowe zapalenie stawów u wszystkich pacjentów wykazano obecność asymetrii termicznej badanych stawów przekraczającą 0,5°C, zarówno w zakresie temperatur maksymalnych, jak i średnich. Wyniki badań termograficznych, określające patologiczną hipertermię badanych obszarów, dotyczyły przede wszystkim stawów o klinicznych cechach stanu zapalnego mającego potwierdzenie w obrazie radiologicznym. Hipertermia stwierdzana była również w stawach bez klinicznej manifestacji objawów, w których to przypadkach pacjenci zgłaszali w wywiadzie dolegliwości bólowe o różnym nasileniu. W grupie zdrowych ochotników nie wykazano asymetrii termicznej przekraczającej 0,5°C w zakresie badanych stawów. Wniosek: Metoda termograficzna wydaje się pomocna w diagnostyce łuszczycowego zapalenia stawów. Możliwość szerszego zastosowania termografii w diagnostyce tej choroby wymaga dalszych badań.