Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pentoksyfilina w leczeniu zaostrzeń atopowego zapalenia skóry u dzieci

Autor:
Tomasz Kołodziej, Grażyna Szybejko-Machaj, Violetta Kubicka, Rafał Białynicki-Birula
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
19
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pentoksyfilina, atopowe zapalenie skóry
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach obserwuje się wzrastającą liczbę przypadków atopowego zapalenia skóry (AZS). Trudności terapeutyczne i przewlekły charakter choroby stwarzają zapotrzebowanie na nowe, bardziej skuteczne metody lecznicze. Pentoksyfilina (PTX) działa przeciwzapalnie przez blokowanie tworzenia się TNF-a i niektórych molekuł adhezyjnych. Cel: Zbadanie skuteczności PTX jako dodatkowego, przeciwzapalnego leku. Materiał i metody: 30 dzieci w wieku od 6 do 14 lat leczonych UVB i preparatami miejscowymi podzielono na 2 grupy: 16 leczonych PTX i 14 nieleczonych PTX. Określano natężenie AZS za pomocą wskaźnika SCORAD. Sprawdzano, po ilu dniach nastąpi 50% redukcja wskaźnika. Wyniki: 50% redukcja wskaźnika SCORAD nastąpiła w grupie leczonej PTX średnio po 4,75±2,32 dnia, a nieleczonej PTX po 7,86±2,46. Różnica była statystycznie istotna (p<0,001). Wnioski: Pomocnicze leczenie zaostrzeń AZS PTX jest skuteczne.