Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane parametry oceny jakości życia pacjentów z łuszczycą

Autor:
Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Anna Bartoszewicz, Cecylia Łukaszuk, Wiaczesław Niczyporuk, Adam Borzęcki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
21
Strona końcowa:
27
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, jakość życia
Czytaj

Wprowadzenie: Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chorób skóry o przewlekłym i nawrotowym przebiegu. U osób obciążonych tą chorobą wytwarza się stan długotrwałego stresu, który wpływa na jakość życia. Najbardziej wiarygodną i istotną oceną jakości życia jest subiektywna, bezpośrednia ocena własnej sytuacji dokonana przez osobę zainteresowaną. Cel pracy: Celem pracy była ocena jakości życia chorych na łuszczycę. Materiał i metody: Materiał do badań zebrano drogą anonimowego kwestionariusza opracowanego na podstawie Psoriasis Disability lndex (PDI) wg Finnalay i Kelly. Badaniu poddano 149 osób chorych na łuszczycę w okresie remisji choroby. Wyniki i wnioski: Wykazano, że 60% respondentów uważa, że łuszczyca obniża ich jakość życia. Na ocenę jakości życia wpływ miały nie tylko objawy kliniczne, ale także stan psychiczny chorego oraz funkcjonowanie w społeczeństwie.