Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przegląd zakażeń grzybiczych u pacjentów zgłaszających się do Poradni Dermatologicznej zorganizowanej w ramach X Obozu Społeczno-Naukowego w Woli Uhruskiej

Autor:
Joanna Łyczak, Agnieszka Jermak, Anna Kowal, Anna Kur, Julia Warmińska, Dorota Krasowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
33
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
grzybica, grzyby pleśniowe, rolnicy
Czytaj

Wprowadzenie: Grzybice skóry i błon śluzowych stanowią istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Cel pracy: Celem pracy było badanie epidemiologiczne występowania grzybic skóry u pacjentów zgłaszających się do Poradni Dermatologicznej zorganizowanej w czasie X Obozu Społeczno-Naukowego w Woli Uhruskiej. Materiał i metody: Badaniem objęto 64 osoby z podejrzeniem zakażenia grzybiczego skóry. Zastosowano następujące metody badań: wywiad, badanie kliniczne, ankietę, badanie mikologiczne. Pobrany materiał wysiewano na podłoże hodowlano--transportowe Mycomedium®. Identyfikację grzybów chorobotwórczych przeprowadzono na podstawie wyglądu morfologicznego hodowli. Wyniki: Zakażenia grzybicze skóry i jej przydatków stwierdzono u 43 osób (67,19%). Najczęściej stwierdzanym patogenem były grzyby pleśniowe, które wykryto u 33 osób (76,74%). Częste były również zakażenia wywołane przez Candida albi-cans, których wzrost uzyskano u 11 osób (25,58%). Najczęstsze były grzybicze zakażenia płytek paznokci rąk (39,53%) oraz płytek paznokci stóp (27,91%). Wśród chorób współistniejących najczęściej obserwowano choroby alergiczne (27,91 %) i nadciśnienie tętnicze (25,58%). Wnioski: Obecność grzybów pleśniowych stwierdzono głównie u rolników, co może mieć związek ze stycznością z nawozami, środkami ochrony roślin oraz kontaktem ze zwierzętami, które są częstym rezerwuarem grzybów pleśniowych.