Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współistnienie twardziny ograniczonej i łuszczycy - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Autor:
Jacek Szepietowski, Dorota Swiebocka, Grażyna Szybejko-Machaj
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
37
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, twardzina ograniczona
Czytaj

Twardzina i łuszczyca są schorzeniami, w patogenezie których odgrywają rolę procesy immunologiczne. Oba schorzenia mogą współistnieć z licznymi chorobami (auto)immunologicznymi. Współwystępowanie zmian twardzinowych i łuszczycowych u tej samej osoby należy do rzadkości. Przedstawiono przypadek 72-letniej kobiety z wieloletnim przebiegiem twardziny ograniczonej, u której, po 4 latach od powstania pierwszych ognisk twardzinowych, rozwinęły się zmiany łuszczycowe. W pracy dokonano krótkiego przeglądu piśmiennictwa na ten temat i omówiono najbardziej korzystne opcje terapeutyczne.