Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Róg skórny i rak kolczystokomórkowy w ognisku gruźlicy toczniowej

Autor:
Joanna Maj, Grażyna Szybejko-Machaj, Maria Cisło
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
47
Strona końcowa:
50
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
gruźlica toczniowa, róg skórny, rak kolczystokomórkowy
Czytaj

Przedstawiono przypadek nierozpoznawanej przez 15 lat gruźlicy toczniowej zlokalizowanej na kończynie górnej lewej oraz niezależne współistnienie rogu skórnego i raka kolczystokomórkowego w jej ognisku. Najpierw, po 15 latach trwania schorzenia pojawił się róg skórny, który w całości usunięto chirurgicznie. Po kolejnych 4 latach, w zupełnie innym miejscu (brzeż-nie, po stronie lewej), ale w obrębie tej samej blizny, wystąpił rak kolczystokomórkowy. Rozpoznania kliniczne potwierdzono histopatologicznie.