Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola zakażenia Helicobacter pylori w etiopatogenezie przewlekłej pokrzywki

Autor:
Małgorzata Żak-Prelich, Renata Radziuk-Łęska, Anna Sysa-Jędrzejowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
51
Strona końcowa:
54
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
przewlekła pokrzywka, Helicobacter pylori
Czytaj

W pracy przedstawiono obecne poglądy na znaczenie zakażenia Helicobacter pylori w etiopatogenezie przewlekłej pokrzywki. Przewlekła pokrzywka należy do jednej z najczęstszych chorób skóry, w której ze względu na trudności w ustaleniu czynnika przyczynowego leczenie w wielu przypadkach jest nieskuteczne. W ostatnich latach pojawiły się doniesienia o możliwości związku jej występowania z zakażeniem Helicobacter pylori. Niektórzy autorzy potwierdzali tę zależność, bowiem w badanych grupach chorych uzyskali długotrwałe remisje zmian skórnych po skutecznej eradykacji bakterii. Inni negowali ten związek i podkreślali zbliżony odsetek występowania zakażeń u chorych na przewlekłą pokrzywkę i w populacji ogólnej oraz możliwość występowania samoistnych remisji pokrzywki. Ze względu na małą liczebność grup badanych, brak uwzględnienia grup kontrolnych, leczonych placebo, a także różnice w stosowanych testach diagnostycznych zakażenia, porównywanie uzyskiwanych wyników badań sprawia duże trudności. Do rozpatrywanych mechanizmów prowokowania wykwitów pokrzywkowych przez Helicobacter pylori autorzy zaliczają: ułatwienie penetracji alergenów i pseudoalergenów przez uszkodzoną stanem zapalnym błonę śluzową przewodu pokarmowego lub udział swoistych przeciwciał klasy IgE. Wydaje się jednak, że w wybranych przypadkach przewlekła pokrzywka może być wywoływana przez zakażenie Helicobacter pylori, a zastosowanie właściwego leczenia u tych chorych powoduje ustąpienie zmian chorobowych.