Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dermatozy arteficjalne imitujące rzeczywiste choroby skóry

Autor:
Joanna Suseł, Jolanta Węgłowska, Maria Cisło, Wiesława Gregor, Barbara Dolińska-Krajewska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
99
Strona końcowa:
104
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
dermatoza arteficjalna, psychodermatologia
Czytaj

Dermatoza arteficjalna jest względnie rzadką, trudną do leczenia jednostką chorobową, należącą do spektrum chorób wywołanych. Chorują głównie osoby młode, najczęściej płci żeńskiej. Podłożem zmian skórnych w większości przypadków są zaburzenia osobowości oraz trudności w przezwyciężaniu problemów dnia codziennego. Wykwity o dziwacznej morfologii obserwuje się zwykle w miejscach łatwo dostępnych dla rąk. W pracy przedstawiono dwa przypadki młodych kobiet (w wieku 20 i 35 lat), których zmiany skórne imitowały właściwe dermatozy. Pacjentki zostały przyjęte do Oddziału Dermatologicznego odpowiednio z podejrzeniem skórnego tocznia rumieniowatego oraz choroby pęcherzowej. Badania diagnostyczne, a zwłaszcza badania immunofluorescencyjne wykluczyły w obu przypadkach tło immunologiczne chorób. Badanie histopatologiczne w mikroskopie świetlnym, a w drugim przypadku także w mikroskopie elektronowym zweryfikowały rozpoznanie. Dokładny wywiad potwierdził u obu chorych zaburzenia psychodermatologiczne. Postępowanie terapeutyczne u tych pacjentek powinno być oparte na współpracy lekarza dermatologa, psychologa i/lub psychiatry.