Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: ZESPÓŁ REITERA I ZAPALENIE NARZˇDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ WYSTĘPUJˇCE U PARY MAŁŻEŃSKIEJ

Autor:
Porębski P., Serwin A.B., Chodynicka B.
Język:
PL
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
832
Strona końcowa:
832
ISSN:
1730-7201

Zespół Reitera (ZR) i zapalenie narządów miednicy mniejszej (PID) są najczęściej następstwem zakażenia Chlamydia tracho-matis (C.t). Opis przypadku 30-letni mężczyzna przyjęty do kliniki w listopadzie 2001 r. z powodu dysurii występującej okresowo od 1 999 r., zmian na żołędzi prącia i dolegliwości mięśniowo-stawowych od 2000 i zmian skórnych - od 2001 r. Wcześniej leczony z rozpoznaniem: entezopatii, podejrzenia ZR i łuszczycy stawowej. Badanie fizykalne: zmiany łuszczycopodobne skóry i paznokci, obrączkowate zapalenie żołędzi prącia, zapalenie spojówek i zapalenie stawów. Badania dodatkowe: HLA-B27, podwyższone CRP, OB i ASO, 20 leukocytów wpw w wymazie z cewki moczowej, przeciwciała IgG przeciwko C.t. w surowicy, cechy zapalenia ścięgien i stawów (USG, CT, MRI). 30-letnia żona pacjenta (jedyna partnerka seksualna od 5 lat), przyjęta do kliniki w maju 2002 r. z objawami zapalenia pochwy i PID trwającymi od 2 lat, wcześniej niediagnozowana i nieleczona. Badanie fizykalne: obfite żółtawe upławy, nadżerka szyjki macicy, znaczna tkliwość przy-datków. Badania dodatkowe: 30 leukocytów wpw w wymazie z szyjki macicy, C.t. w wymazie z cewki moczowej i szyjki macicy (DIF), U. urealyticum, T. vaginalis, S. haemolyticus w wymazie z pochwy, przeciwciała IgG przeciwko C.t. w surowicy (IFA), torbiel lewego jajnika (USG). W leczeniu (czerwiec 2002) męża zastosowano ofloksacynę, metronidazol, kolchicynę i allopurinol (remisja zmian skórnych, zmniejszenie dolegliwości stawowych), a żony - doksycyklinę, ciprofloksacynę i metronidazol (remisja objawów klinicznych, ujemne badania w kierunku C.t., U. urealyticum, T. vaginalis). Komentarz ZR u prezentowanego chorego rozpoznano na podstawie typowej triady objawów klinicznych, a jego prawdopodobną przyczynę opierając się na badaniach partnerki seksualnej. Skąpoob-jawowe zakażenie wywołane m.in. przez C.t., pozostawione przez co najmniej 2 lata bez swoistego leczenia, wywołało u prezentowanych partnerów seksualnych typowe późne następstwa. Piśmiennictwo [1] Rice P.A., Handsfield H.H.: Artbritis associated with sexually transmitted di-seases. [w:] Holmes K.K. i wsp. (red.): Sexually transmitted diseases. Wyd. 3, 921-935, McGraw-Hill, New York, 1999. [2] Ross J.D.C.: European guideline lor tbe management of pelyic inllammato-ry disease and penhepatife. Int. J. STD AIDS, 2001, 1 2 (suppl. 3), 84-87.