Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aspekty kliniczne i terapeutyczne vulvodynii

Autor:
Liana Manolache, Vasile Benea, Pavel Vulcan, Justin-Dumitru Diaconu, Nicolae Maier
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
169
Strona końcowa:
173
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
vulvodynia, ból sromu, choroby sromu i pochwy
Czytaj

Vulvodynia polega na odczuwaniu dolegliwości w okolicach sromu z istotnym wpływem tego zjawiska na psychikę pacjentek. Początkowo uważano, że zespół jest wywoływany przez wiele czynników, obecnie uznaje się tylko przypadki, w których nie występują zmiany kliniczne ani ból. W pracy omówiono dwie odmiany vulvodynii: dotyczącą przedsionka sromu oraz podstawową (polegającą na przykrym odczuwaniu bodźców). Omówiono aspekty kliniczne i terapeutyczne. Ponadto przedstawiono, w celu poszerzenia diagnostyki różnicowej, najczęstsze przyczyny bólu w zakresie sromu.