Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Terapia genowa w niewydolności serca. Modyfikacja aktywacji adrenergicznej – rzeczywistość czy mit?

Autor:
Przemysław Leszek
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
22
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ekspresja genów, terapia genowa, aktywacja adrenergiczna, niewydolność serca
Czytaj

Stymulacja adrenergiczna odgrywa znaczącą, fizjologiczną rolę adaptacyjną w utrzymaniu prawidłowego przepływu obwodowego w trakcie wysiłku bądź w razie utraty krwi. W grupie pacjentów z niewydolnością serca, długotrwała stymulacja adrenergiczna prowadząc do dalszego, postępującego jego uszkodzenia, postrzegana jest jednak jako zmiana niekorzystna. W efekcie uruchamianych jest wiele mechanizmów przystosowawczych, prowadzących poprzez zmiany w ekspresji poszczególnych genów, do zmniejszenia odpowiedzi na bodziec adrenergiczny. W prezentowanej pracy przedstawiono zarówno prawidłową, jak i zmodyfikowaną wtórnie do niewydolności serca drogę przekazywania odpowiedzi adrenergicznej. Zasygnalizowano również pierwsze próby modyfikacji powyższego łańcucha poprzez terapię genową.