Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Powiązanie miażdżycy aorty piersiowej ocenianej za pomocą echokardiograficznego badania przezprzełykowego z obecnością istotnych hemodynamicznie zwężeń tętnic wieńcowych

Autor:
Tomasz Pasierski, Lech Leszczyński, Cezary Sosnowski, Anna Szulczyk, Marek Rewicki, Ilona Kowalik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
51
Strona końcowa:
55
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
miażdżyca aorty, echokardiografia przezprzełykowa, choroba wieńcowa
Czytaj

Cel pracy: Ocena możliwości przewidywania obecności choroby wieńcowej w oparciu o wykazanie zmian miażdżycowych w aorcie. Materiał i metodyka: W grupie obejmującej 102 pacjentów (wiek 34-75, średnia 57 lat, 26% kobiet), u których z przyczyn diagnostycznych wykonywano jednocześnie koronarografię oraz echokardiografię przezprzełykową, zestawiono obecność istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych ze wskaźnikami procesu miażdżycowego w łuku aorty oraz aorcie zstępującej. Wyniki: Istotną chorobę wieńcową (zwężenia tętnic >50%) stwierdzano u 69% badanych. Blaszki miażdżycowe istotnie częściej występowały u osób z chorobą wieńcową (61% vs 31%, p<0,01). Wartość rozpoznania choroby wieńcowej na podstawie obecności blaszki w aorcie wynosiła 81%, przy obecności blaszki złożonej wzrastała do 91%. Z drugiej jednak strony wartość wykluczająca chorobę wieńcową przy braku blaszki w aorcie była niska (45%). Wnioski: Obecność blaszek miażdżycowych, szczególnie złożonych, w aorcie piersiowej w dużym stopniu wskazuje na obecność zwężeń w tętnicach wieńcowych. Wykluczenie choroby wieńcowej na podstawie braku zmian miażdżycowych w aorcie nie jest możliwe.