Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności – program WOBASZ

Autor:
Stefan Rywik, Grażyna Broda, Walerian Piotrowski, Wojciech Drygas
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
77
Strona końcowa:
83
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ogólnopolski skrining, czynniki ryzyka, metodyka badania
Czytaj

Wprowadzenie: Choroby układu krążenia stanowią nadal główny problem zdrowotny społeczeństwa polskiego. Aby go opanować, WHO Assembly w 2000 r. podjęło uchwałę dotyczącą działań na rzecz redukowania chorobowości, inwalidztwa i przedwczesnych zgonów spowodowanych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi. Przedstawiony projekt ma realizować pierwszy cel tej uchwały dotyczący utworzenia mapy zagrożenia populacji polskiej globalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym i porównania oszacowanego ryzyka z regionalnymi wskaźnikami umieralności. Pozwoli to na opracowanie regionalnych, racjonalnych programów aktywności władz samorządowych na rzecz prewencji chorób układu krążenia i promocji zdrowia. Cel pracy: Celem programu jest ocena zagrożenia populacji polskiej chorobami układu krążenia, dotyczącego zarówno regionów, jak i całej Polski przez: 1) ocenę poziomu poszczególnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i stopnia ich kontroli, 2) ocenę globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego ludności z uwzględnieniem szerokiego zakresu wieku. Metodyka badania: Badanie dotyczy całego terytorium Polski reprezentowanego przez 16 województw. Z populacji 26 360 osób w wieku 20-74 lat pobrano próbkę o liczebności 21 600 osób obu płci. Schemat losowania był dwustopniowy. W każdym województwie wylosowano 2 gminy małe o ludności do 8000, 2 gminy średnie o ludności 8000-40 000 osób i 2 gminy duże o ludności ponad 40 000. Z każdej gminy wylosowano 100 mężczyzn i 100 kobiet w wyznaczonym wieku. Dodatkowo dolosowano 100 mężczyzn i 100 kobiet z miast wojewódzkich, które nie objęte zostały podstawową próbką wychodząc z założenia, że ludność miast wojewódzkich może różnić się od całej ludności Polski. Losowanie przeprowadził Departament Rejestrów Państwowych MSWiA. Zakres badania obejmuje dane demograficzne, dotyczące pracy i aktywności fizycznej, nałogów (tytoń, alkohol), przebytych chorób u badanego i u rodziców, pomiary ciśnienia tętniczego, częstości akcji serca oraz badania biochemiczne (lipidy, glukozę, CRP i homocysteinę). Dodatkowo będą zbierane wywiady dotyczące żywienia zarówno w ciągu ostatnich 24 godzin, jak i częstości spożywania produktów w okresie 3 miesięcy oraz dane dotyczące wsparcia społecznego i depresji. W Instytucie Kardiologii – w Zakładzie Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia zorganizowano ośrodek koordynujący badanie – kierownik Prof. dr hab. med. S. Rywik, koordynator doc. dr hab. med. G. Broda, centralny ośrodek przetwarzania danych (kierownik dr n. med. W. Piotrowski), laboratorium biochemiczne i rozliczenie finansowe ośrodków biorących udział w badaniu. Badanie sponsorowane jest przez Ministerstwo Zdrowia i we fragmencie przez firmę Servier Polska. W badaniu, poza Instytutem Kardiologii, uczestniczą 4 ośrodki naukowe: Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierownik badania dr hab. med. A. Pająk; Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – kierownik Prof. dr hab. med. W. Drygas, koordynator dr med. W. Bielecki i dr med. K. Kaczmarczyk-Chałas; II Katedra i Klinika Kardiologii ?ląskiej Akademii Medycznej – kierownik Prof. dr hab. med. M. Tendera, koordynator dr med. K. Kozakiewicz; Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Naczyń Pomorskiej Akademii Medycznej – kierownik Prof. dr hab. J. Głuszek, koordynator dr hab. med. A. Tykarski; Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej w Gdańsku – kierownik Prof. dr hab. B. Wyrzykowski, koordynator dr med. T. Zdrojewski. Cały kraj został podzielony między powyższe ośrodki: ośrodek krakowski zorganizuje badanie województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz miast: Kielce, Kraków i Rzeszów; ośrodek łódzki województw: łódzkiego i lubelskiego oraz miast: Lublin i Łódź; ośrodek katowicki województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego oraz miast: Katowice i Wrocław; ośrodek poznański województw: wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego oraz miast: Bydgoszcz, Poznań; ośrodek gdański województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego oraz miast: Gdańsk i Białystok oraz Instytut Kardiologii – województwo mazowieckie i miasto Warszawa (kierownik badania doc. G. Broda). Badanie rozpoczęło się 1 października 2002 r. i potrwa do 2005 r.