Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niektóre psychologiczne konsekwencje zawału serca w świetle współczesnych badań

Autor:
Dorota Włodarczyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
90
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał serca, lęk, depresja, zaprzeczanie chorobie
Czytaj

Zawał serca (z.s.) to sytuacja stresowa, która ma nie tylko konsekwencje somatyczne, lecz także psychologiczne i społeczne. Stan psychiczny pacjenta po z.s. może mieć bardzo duże znaczenie dla procesu leczenia, rehabilitacji i dalszej adaptacji do życia. Główne psychologiczne konsekwencje z.s. dotyczą silnych negatywnych emocji, szczególnie lęku i depresji, których dynamika i znaczenie ulegają zmianom na kolejnych etapach choroby. Istotnym problemem może okazać się również stosowanie przez pacjentów szczególnego sposobu radzenia sobie z zagrożeniem, jakim jest zaprzeczanie chorobie. W ostatnich latach pojawiły się również doniesienia na temat zespołu stresu pourazowego (PTSD – post-traumatic stress disorder) i jego wpływu na funkcjonowanie pacjentów kardiologicznych. Omówione konsekwencje psychologiczne mogą w znaczny sposób opóźniać lub uniemożliwiać proces zdrowienia i adaptacji po z.s. Nabierają one szczególnego znaczenia w tych fazach leczenia, gdzie sukces terapeutyczny zależy od współpracy pacjenta z lekarzem, a przede wszystkim stosowania się do zaleceń medycznych. Wydaje się więc, że wykorzystanie wymienionych elementów wiedzy psychologicznej w praktyce lekarskiej jest niezbędnym uzupełnieniem terapii.