Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Farmakoekonomiczne aspekty zastosowania sibutraminy w leczeniu otyłości

Autor:
Arkadiusz Pietrasik, Szymon Kaczor, Maciej Niewada, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
99
Strona końcowa:
105
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
otyłość, sibutramina, farmakoekonomika
Czytaj

Otyłość jest istotną przyczyną zachorowalności i śmiertelności głównie z powodu schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Niskokaloryczna dieta oraz wysiłek fizyczny są filarem skutecznej walki z nadwagą. Farmakoterapia jest tylko uzupełnieniem tych metod. Obecnie istnieją trzy zasadnicze klasy leków stosowanych pomocniczo w otyłości: 1) leki hamujące poczucie głodu, które zmniejszają potrzebę przyjmowania pokarmów, takie jak związki działające w ośrodkowym układzie nerwowym, mające charakter neurotransmiterów lub spokrewnionych z nimi peptydów; 2) leki hamujące wchłanianie pokarmów, doprowadzające do zmniejszonego napływu energii w mechanizmie działania na etapie przewodu pokarmowego; 3) leki wpływające na termogenezę, zwiększające procesy kataboliczne i wykorzystywanie energii. Aktualnie, jedynie dwa leki rekomenduje się w celu długotrwałej terapii: sibutraminę (inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny) oraz orlistat (inhibitor lipazy trzustkowej, zmniejszający wchłanianie tłuszczy przyjmowanych z pokarmem). W przyszłości oczekiwane są nowe sposoby terapii i nowe leki, w związku z intensywnym rozwojem wiedzy patofizjologicznej związanej z regulacją masy ciała. Poniższy artykuł opisuje niektóre aspekty farmakoekonomiczne terapii sibutraminą u chorych z otyłością. Zawarto w nim również przegląd wybranych badań klinicznych z zastosowaniem tego leku. Wyniki dostępnych randomizowanych badań klinicznych potwierdzają skuteczność stosowania sibutraminy w leczeniu otyłości. Analizy farmakoekonomiczne oceniające kosztową efektywność terapii sibutraminą wskazują, że jest ona kosztowo-efektywna w redukcji masy ciała poprzez zmniejszenie kosztów leczenia chorób współistniejących z otyłością. Czynnikiem ograniczającym dostępność tej formy terapii jest wysoki koszt kuracji.