Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zawał serca u młodych chorych. Opis trzech przypadków

Autor:
Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Michał Ciesielczyk, Wojciech Religa, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
115
Strona końcowa:
118
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał serca, czynniki ryzyka, etiologia
Czytaj

Rozpoznanie zawału serca przed 40 r.ż. stanowi niezwykle ważny problem kliniczny. W ilu z tych przypadków mamy do czynienia z agresywną postacią miażdżycy? Tylko u 20% młodych chorych z zawałem nie stwierdza się zmian w naczyniach, natomiast aż 80% spośród nich ma spowodowane miażdżycą zmiany w naczyniach wieńcowych. Rozpoznanie jawnej choroby wieńcowej u ludzi młodych przed 40 r.ż., świadczy najczęściej o współistnieniu co najmniej kilku czynników przyczyniających się do agresywnego rozwoju zmian miażdżycowych. Mimo że lista czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca jest od kilku lat nieustannie poszerzana o nowe wskaźniki, to jednak tzw. klasyczne czynniki zajmują na niej stałe ważne miejsce. W grupie młodych chorych są to przede wszystkim palenie papierosów, obciążenie rodzinne, nadciśnienie tętnicze. Przedstawione 3 przypadki młodych pacjentów, u których rozpoznano zawał serca, potwierdzają możliwość różnej etiologii wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego.