Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współistnienie serca trójprzedsionkowego i wypadania płatków zastawki dwudzielnej – opis przypadku

Autor:
Andrzej Tomaszewski, Marek Prasał, Teresa Widomska-Czekajska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
119
Strona końcowa:
121
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
serce trójprzedsionkowe, wypadanie płatków zastawki mitralnej
Czytaj

Serce trójprzedsionkowe jest bardzo rzadką wadą wrodzoną spotykaną w jednym na tysiąc badań echokardiograficznych przezprzełykowych (TEE – transesophageal echocardiographic), polegającą na obecności membrany dzielącej lewy przedsionek na część górną i dolną. Przy bardzo małym otworze łączącym może występować ciężkie nadciśnienie płucne (typ restrykcyjny) a przy swobodnym przepływie anomalia ta wykrywana jest przypadkowo. Zaburzenia odpływu występują, gdy pole połączenia jest mniejsze od 2,5 cm2 a obraz kliniczny jest zbliżony do stenozy mitralnej. Jeszcze rzadziej anomalia ta występuje w skojarzeniu z innymi wadami. Autorzy opisują chorego hospitalizowanego z powodu padaczki, u którego wykonano badanie echokardiograficzne z powodu szmeru skurczowego. Stwierdzono u niego wypadanie płatków zastawki mitralnej z jej niedomykalnością III stopnia oraz obecność membrany w lewym przedsionku. Echokardiografia przezprzełykowa o wiele dokładniej niż badanie przezklatkowe ukazała szczegóły anatomiczne dotyczące tej membrany, potwierdzając nieobecność gradientu między górną i dolną częścią lewego przedsionka. Rokowanie w tym przypadku należy ocenić jako dobre; stan kliniczny, jak też obraz echokardiograficzny nie uległ zmianie po roku i dwóch latach.