Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Turbulencja rytmu serca – nowa metoda oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego

Autor:
Tomasz Rechciński, Małgorzata Zając, Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
107
Strona końcowa:
109
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
turbulencja rytmu serca, nagły zgon sercowy, stratyfikacja ryzyka
Czytaj

Ocena turbulencji rytmu serca jest od 1999 r. wykorzystywana do wyodrębnienia grupy pacjentów po przebytym zawale serca obciążonych zwiększonym ryzykiem nagłego zgonu w mechanizmie arytmii. Ostatni rok przyniósł wiele nowych doniesień weryfikujących przydatność tej metody w oparciu o liczniejsze grupy pacjentów, a także publikacji, w których próbowano sprawdzić jej użyteczność w innych schorzeniach układu krążenia, jak np. kardiomiopatia przerostowa czy kardiomiopatia rozstrzeniowa. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono związek występowania turbulencji rytmu serca z wiekiem, zaawansowaniem cukrzycy, a nawet ze skutecznością leczenia rewaskularyzacyjnego.