Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania infekcji grzybami u dzieci

Autor:
Elżbieta Ejdys, Maria Dynowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2004
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
13
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
infekcje grzybicze, dzieci, grzyby drożdżopodobne
Czytaj

Celem badań było określenie wpływu środowiska wiejskiego i miejskiego na występowanie infekcji grzybiczych u dzieci. Materiał do badań stanowiły grzyby izolowane z jamy ustnej, gardła i nosa dzieci zdrowych: 130 pochodzących ze środowiska wiejskiego i 140 zamieszkałych w mieście. Ogółem w badanym materiale wyizolowano 13 gatunków grzybów należących do 5 rodzajów: Candida, Rhodotorula, Saccharomyces, Saccharomycopsis i Trichosporon. Grupę zwiększonego ryzyka wystąpienia grzybów w jakiejkolwiek z badanych ontocenoz stanowią dzieci zamieszkałe na wsi. Od dzieci tych uzyskano więcej posiewów pozytywnych w porównaniu z posiewami u dzieci z miasta. Może to świadczyć o szerszym spektrum naturalnych rezerwuarów grzybów i wektorów ich przenoszenia na wsi niż w mieście, o mniejszej higienie zdrowotnej i mniejszej odporności lub też o powszechniejszym nosicielstwie grzybów wśród dzieci wiejskich.