Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Lekowrażliwość wybranych grzybów drożdżopodobnych i drożdży izolowanych od osób z zakażeniami wieloogniskowymi

Autor:
Maria Dynowska, Elżbieta Ejdys, Iwona Kisicka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2004
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
19
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
lekowrażliwość, drożdże, grzyby drożdżopodobne, infekcje wieloogniskowe
Czytaj

Praca prezentuje analizę wrażliwości na leki przeciwgrzybicze różnych szczepów spośród 5 gatunków grzybów {Candida albicans, C. glabrata, C. krusei, Saccharomyces cerevisiae i Trichosporon beigelii), wyizolowanych od pacjentów ze zdiagnozowaną infekcją grzybiczą, w co najmniej 3 ontoceno-zach. Przetestowano 6 leków: flukonazol, ketokonazol, mikonazol, itrakonazol, amfoterycynę B i 5-fluorocytozynę. Było to związane z wykazywaniem zróżnicowanej wrażliwości na ten sam lek izolatów pochodzących z różnych materiałów biologicznych tego samego pacjenta z infekcją wieloognisko-wą. Największe zróżnicowanie zaobserwowano w przypadku imidazoli oraz grzybów izolowanych z układu oddechowego i pochwy. Najwyższą oporność notowano w przypadku flukonazolu (42,4-88,9%), ketokonazolu (42,2-55,6%) i itrakonazolu (44,5-60%). Mikonazol był wyjątkiem (11,2-22,3%). Podsumowując, najniższą oporność (5,3-11,2%) lub jej całkowity brak zanotowano w przypadku amfoterycyny B i 5-fluorocytozyny.