Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Historia i organizacja czasopisma "Mikologia Lekarska"

Autor:
Ryszard Kacała, Józef Kokoszka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2004
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
21
Strona końcowa:
25
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
10-lecie, Redakcja, Komitet Naukowy, historia "Mikologii Lekarskiej"
Czytaj

Wprowadzenie: W 2003 r. kwartalnik „Mikologia Lekarska" obchodził jubileusz 10-lecia. Jego historia i rozwój wskazują, że nawet w wąskich specjalnościach medycznych można stworzyć czasopismo o zasięgu europejskim, przy dobrej współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Cel pracy: Podsumowanie dorobku wydawanego kwartalnika na podstawie historii jego powstania, organizacji redakcji i osiągnięć naukowych. Materiał i metody: W niniejszej pracy autorzy wykorzystali materiały będące w dyspozycji Redakcji i Wydawcy czasopisma. Analizując charakter i historię pisma, zastosowali zasady wymagane w badaniach prasoznawczych. Podsumowanie: Stworzenie kwartalnika „Mikologia Lekarska" jest ważnym dokonaniem całego środowiska mikologów, umożliwiającym im zarówno wymianę poglądów, przedstawianie własnych osiągnięć naukowych, jak i jednoczesne obserwowanie bieżących kierunków rozwoju badań diagnostycznych i terapeutycznych. Czasopismo stało się forum wymiany doświadczeń naukowych i klinicznych specjalistów z różnych dziedzin medycyny zainteresowanych tą problematyką.