Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzyby izolowane z owrzodzeń żylnych podudzi. Aktywność enzymatyczna

Autor:
Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Ewa Plomer-Niezgoda, Eugeniusz Baran, Joanna Maj, Bronisława Wałów
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2004
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
47
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
przewlekłe owrzodzenia podudzi, grzyby, aktywność enzymatyczna
Czytaj

Wstęp: Ponad 80% przewlekłych owrzodzeń kończyn dolnych jest skolonizowanych przez mikroorganizmy: bakterie tlenowe i beztlenowe oraz drożdża-ki. Wśród grzybów najczęściej izolowano C. albicans. Obecność drobnoustrojów w ranach wpływa na proces gojenia, może go osłabiać lub całkiem zahamować. Mikroorganizmy, zarówno bakterie, jak i grzyby, uwalniają liczne enzymy i toksyny, których działanie może uszkadzać młode komórki ziarni-ny i tworzącego się naskórka. Cel: Podjęto się (1) zbadania obecności grzybów w żylnych owrzodzeniach podudzi, (2) oceny fenotypu drożdżaków wyhodowanych z materiału uzyskanego z owrzodzeń, w zakresie produkcji egzoenzymów. Materiał i metody: Materiał do badania uzyskano od 8 pacjentów z rozległymi owrzodzeniami żylnymi podudzi. Pobrano wymaz z dna owrzodzenia i w 2 przypadkach tkanki martwicze. Z pobranego materiału wykonano badanie mikroskopowe bezpośrednie oraz hodowlę na podłożu Sabourauda. Po identyfikacji szczepów badano ich zdolność do uwalniania enzymów hydrolitycznych za pomocą testu API ZYM firmy bioMerieux. Wyniki: U wszystkich pacjentów uzyskano dodatnie wyniki badania mikologicznego bezpośredniego i hodowli z materiału uzyskanego z owrzodzeń. Wzrost grzybów pleśniowych obserwowano w materiale pobranym od każdego pacjenta. Stwierdzono 6 szczepów C. albicans i 1 Trichosporon beige-lii. W badaniach właściwości enzymatycznej 7 szczepów drożdżaków wykazano, że 6 szczepów było aktywnych w zakresie 9 enzymów, a 1 szczep -8 enzymów. Najwyższa średnia aktywność w skali punktowej, między 4 i 5 punktów dotyczyła enzymów: esterazy (C4), arylamidazy leucynowej, fosfatazy kwaśnej, fosfohydrolazy naftololowej AS-BI, N-acetylo-p-glukozaminidazy. Drożdżaki izolowane z owrzodzeń wykazały większą średnią aktywność od drożdżaków izolowanych z jamy ustnej osób zdrowych w zakresie enzymów: esterazy (C4), lipazy esterazowej (C8), arylamidazy leucynowej i fosfatazy kwaśnej. Wnioski: 1. Owrzodzenia podudzi są zasiedlane przez grzyby drożdżopodobne i pleśniowe. 2. Drożdżaki izolowane z owrzodzeń podudzi wykazują wyższą średnią aktywność enzymatyczną w zakresie niektórych enzymów w porównaniu z drożdżakami izolowanymi od osób zdrowych z jamy ustnej.