Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wiedzy o grzybicy skóry wśród pacjentów na nią chorujących

Autor:
Jacek Szepietowski, Wojciech Baran, Eugeniusz Baran, Monika Melon, Michał Guryn
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2004
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
49
Strona końcowa:
53
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybice powierzchowne, paznokcie, wiedza
Czytaj

Wprowadzenie: Grzybice powierzchowne, mimo znacznego postępu w terapii zakażeń grzybiczych skóry i jej przydatków, wciąż stanowią poważny problem dermatologiczny. Przeprowadzono wiele społecznych akcji profilaktyczno-oświatowych w tej dziedzinie. Stan wiedzy społeczeństwa nie został jednak dokładnie poznany. Cel badania: Badanie zostało przeprowadzone celem oceny stanu wiedzy o zakażeniach grzybiczych skóry i paznokci osób chorujących na te schorzenia. Materiał i metody: Badania ankietowe przeprowadzono u 1865 pacjentów chorych na grzybicę skóry, głównie grzybicę paznokci (81,1%). Oceniono źródła i stan wiedzy na temat sposobów zakażenia, objawów i leczenia grzybicy. Wyniki: 68,7% badanej populacji znało drogi zakażenia, 57,4% było świadomych czynników ryzyka, 48,6% poprawnie określało miejsca mogące ulec zakażeniu, a 54,9% podało odpowiednie objawy kliniczne grzybicy. Większość chorych (84%) miało przekonanie do skuteczności leczenia systemowego grzybicy paznokci. Wnioski: Otrzymane wyniki wskazują na konieczność dalszej edukacji społeczeństwa odnośnie problematyki grzybic skóry.