Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badania ankietowe i mikologiczne wśród pacjentów z podejrzeniem grzybicy paznokci

Autor:
Violetta Rałajczak-Słefańska, Romuald Maleszka, Katarzyna Turek-Urasińska, Monika Różewicka, Anna Romaniec, Edyta Rybnicka, Joanna Stosio, Magdalena Kabat
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2004
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
55
Strona końcowa:
62
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica paznokci, zmiany kliniczne paznokci, trudności diagnostyczne
Czytaj

Wprowadzenie: Zakażenia grzybicze paznokci tylko w około 50% przypadków są przyczyną zmiany wyglądu płytek paznokciowych. W przekonaniu jednak większości pacjentów i wielu lekarzy wszystkie zmiany paznokciowe są wywołane przez grzyby chorobotwórcze. Powoduje to często rozpoczęcie leczenia grzybicy paznokci bez jej potwierdzenia badaniem mikologicznym. Cel pracy: Celem pracy była analiza udziału infekcji grzybiczych w wywoływaniu zmian wyglądu płytek paznokciowych stóp. Podjęto także próbę ustalenia, w jakim stopniu rozpoczęcie terapii onychomikozy tylko na podstawie objawów klinicznych, bez potwierdzenia badaniem mikologicznym, prowadzi przy jej niepowodzeniu do trudności diagnostycznych w ustaleniu faktycznej przyczyny choroby paznokci. Materiał i metody: Materiał do badań klinicznych stanowiło 208 pacjentów, którzy zgłosili się do Pracowni Mikologicznej Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w maju 2003 r. ze zmianami paznokci stóp. U wszystkich badanych zebrano dokładny wywiad, w którym uwzględniono także wcześniejsze leczenie przeciwgrzybicze, oraz określono liczbę i cechy wyglądu zmienionych płytek paznokciowych. Z materiału pobranego ze zmienionych paznokci wykonano pełne badanie mikologiczne. Dokonano analizy zależności rezultatów badania mitologicznego od wyników badania klinicznego zmienionych paznokci stóp. Wyniki: Badaniem mikologicznym grzybicze zakażenie płytek paznokciowych stóp potwierdzono u 22% pacjentów, natomiast w 53% przypadków uzyskano ujemne wyniki zarówno tego badania, jak i hodowli, co pozwoliło na wykluczenie grzybicy paznokci stóp. U 25% ogółu badanych mimo dodatniego wyniku badania mikologicznego bezpośredniego, nie udało się wyhodować grzybów. Wśród uzyskanych hodowli grzybów najwięcej było szczepów T. rubrum (61,4%), następnie T. mentagrophytes (27,3%) oraz T. tonsurans (4,5%), C. albicans (4,5%) i Fusarium sp. (2,3%). 46% pacjentów było już wcześniej leczonych przeciwgrzybiczo, z czego 23% nieskutecznie, na co wskazują nadal dodatnie wyniki badania mikologicznego. U 49% w przeszłości leczonych przeciwgrzybiczo z powodu zmian paznokci stóp, przed wdrożeniem terapii nie wykonano diagnostyki mikologicznej. Wnioski: 1. Z przeprowadzonych badań wynika, że nie można rozpoznawać grzybicy paznokci stóp tylko na podstawie obrazu klinicznego zmienionych paznokci, bez potwierdzenia podejrzenia onychomikozy badaniem mikologicznym, gdyż w około połowie przypadków z typowymi objawami klinicznymi dla grzybicy paznokci nie stwierdzono grzybów w płytkach paznokciowych. 2. Podejmowanie terapii przeciwgrzybiczej u pacjentów ze zmianami paznokci stóp bez wykonania pełnego badania mikologicznego prowadzi w przypadkach, w których nie uzyskano poprawy stanu klinicznego, do trudności w późniejszym ustaleniu faktycznej etiologii choroby paznokci.