Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzybica stóp i grzybica paznokci stóp u dzieci i młodzieży - typy kliniczne i patogeny

Autor:
Magdalena Lange, Barbara Bykowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2004
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
69
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica stóp, onychomikoza, dzieci, młodzież, etiologia, klinika
Czytaj

Wstęp: Grzybica stóp i grzybica paznokci stóp uważane byty dotąd za rzadkie postacie kliniczne grzybicy w populacji dziecięcej. Cel pracy: 1. Aktualizacja czynników etiologicznych wywołujących zakażenia grzybicze stóp i paznokci stóp u dzieci i młodzieży. 2. Analiza obrazu klinicznego grzybicy stóp i paznokci stóp w populacji dziecięcej. 3. Ocena częstości występowania grzybicy stóp i paznokci stóp u dzieci i młodzieży z zakażeniem grzybiczym skóry i jej przydatków. Materiał i metody: W ciągu 10 lat (1993-2002) badaniami objęto 2320 dzieci w wieku od 2 tygodni do 18 lat, kierowanych do Kliniki Dermatologii AM w Gdańsku z podejrzeniem grzybicy skóry i jej przydatków. We wszystkich przypadkach przeprowadzono badanie kliniczne, bezpośrednie badanie mi-kologiczne oraz hodowlę. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej. Wyniki: Grzybicę rozpoznano i potwierdzono dodatnim wynikiem hodowli u 500 dzieci. Grzybicę stóp zdiagnozowano u 46 (8,4%) chorych, natomiast grzybicę paznokci stóp u 47 (8,6%) pacjentów. Częstość występowania zarówno grzybicy stóp, jak i paznokci stóp wzrastała z wiekiem pacjenta. Grzybicę stóp i grzybicę paznokci stóp najczęściej wywoływały dermatofity (odpowiednio 84,8% i 61,2%), znacznie rzadziej grzyby drożdżopodobne (15,2% i 34,7%). Grzyby pleśniowe hodowano ze zmienionych chorobowo paznokci sporadycznie (4,1%). T. rubrum był najczęstszym patogenem zarówno w przypadku grzybicy stóp, jak i paznokci stóp (odpowiednio 32,6% i 36,7%), rzadziej hodowano T. mentagrophytes var. granulosum i T. mentagro-phytes var. interdigitale. Najczęstszą postacią kliniczną grzybicy stóp była odmiana międzypalcowa, natomiast w przypadku grzybicy paznokci stóp dystalno-lateralna podpaznokciowa onychomikoza. W 11 przypadkach stwierdzono współistnienie grzybicy stóp z innymi formami zakażenia grzybiczego, przy czym najczęściej z grzybicą paznokci stóp - 7 (15%) przypadków. Wykazano tendencję do wzrostu częstości występowania grzybicy paznokci stóp na przestrzeni dziesięciolecia. Wnioski: Grzybica stóp i grzybica paznokci stóp nie należą obecnie do rzadkości i powinny być brane pod uwagę w diagnostyce różnicowej chorób skóry stóp i patologii płytki paznokciowej u pacjentów pediatrycznych.