Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Obraz kliniczny grzybicy woszczynowe j na przełomie XIX i XX w. uwieczniony w mulażach

Autor:
Rafał Białynicki-Birula, Tatiana Szymczak, Eugeniusz Baran, Tomasz Kołodziej
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2004
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
71
Strona końcowa:
75
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica woszczynowa, favus, obraz kliniczny, diagnostyka, mulaże
Czytaj

W 1839 r. Johann L. Schoenlein wykazał, że grzybica woszczynowa jest chorobą zakaźną, a czynnikiem etiologicznym jest T. schoenleinii. Dla tej odmiany grzybicy obecność tarczek woszczynowych jest patognomoniczna. Choroba ta obecnie w Polsce praktycznie nie występuje, szczególne znaczenie w nauczaniu mają mulaże (woskowe figury) przedstawiające grzybicę woszczynową. Należy zdawać sobie sprawę, że grzybica woszczynowa może mieć znaczenie w przyszłości z powodu szerzenia się epidemii AIDS, stosowania immunoterapii czy migracji ludności, a wtedy zdobyta wcześniej wiedza może okazać się bardzo wartościowa. Przeprowadzone badania pozwoliły ponadto zauważyć, że dość powszechnie występująca w naszej części Europy na przełomie XIX i XX w. grzybica woszczynowa uległa wygaszeniu, co należy przypisać znaczącej poprawie warunków życia.