Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nurtujące aspekty leczenia terbinafiną

Autor:
Adam Reich, Jacek Szepietowski, Eugeniusz Baran
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2004
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
77
Strona końcowa:
80
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
terbinafina, grzybica, leczenie
Czytaj

Terbinafina jest lekiem o uznanej skuteczności w leczeniu zakażeń dermatofitowych skóry i jej przydatków. Nadal jednak pewne aspekty stosowania tego leku budzą wiele kontrowersji. W niniejszej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa odnoszącego się do najbardziej nurtujących zagadnień dotyczących terapii terbinafina. Na podstawie danych literaturowych porównano skuteczność leczenia grzybicy paznokci terbinafina i flukonazolem. Poruszono ponadto problem leczenia niedermatofitowych i mieszanych zakażeń paznokci za pomocą terbinafiny oraz zwrócono uwagę na to, że terbinafina może być pomocna w leczeniu infekcji spowodowanej szczepami Candida, hamując powstawanie oporności wśród tych patogenów na inne leki prze-ciwgrzybicze. Zwrócono również uwagę na to, iż w przypadku terbinafiny, jako leku grzybobójczego, najrzadziej stwierdza się nawroty grzybicy paznokci przy długotrwałej obserwacji po zakończeniu leczenia. Podsumowując, należy stwierdzić, że terbinafina jest lekiem skutecznym i dobrze tolerowanym przez chorych w leczeniu grzybicy skóry i paznokci.