Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skuteczność chirurgicznego leczenia brodawek płciowych (condylomata acuminata) u dzieci

Autor:
Mariola Wyględowska-Kania, Ewa Pierzchała, Ewa Krauze, Grażyna Kamińska-Winciorek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
16
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
brodawki płciowe u dzieci, leczenie chirurgiczne
Czytaj

Wprowadzenie: Kłykciny kończyste (condylomata acuminata), zwane również brodawkami płciowymi, należą do jednej z częściej występujących chorób przenoszonych drogą płciową. Autorzy przedstawiają odrębności kliniczno-terapeutyczne brodawek płciowych u dzieci. Leczenie tego schorzenia zarówno u dorosłych, jak i u dzieci nadal pozostaje wyzwaniem terapeutycznym. Cel pracy: Ocena skuteczności chirurgicznego leczenia brodawek płciowych (condylomata acuminata) u dzieci. Materiał i metody: Obserwowano grupę 25 dzieci, z rozpoznaniem brodawek płciowych, w latach 1995-2000 leczonych operacyjnie w Gabinecie Dermatochirurgii Kliniki Dermatologii w Katowicach. ?redni wiek leczonych dzieci wynosił 9,5 roku. Zmiany chorobowe zlokalizowane były w okolicy okołoodbytniczej i warg sromowych u dziewcząt oraz rowka zażołędnego i wewnętrznej powierzchni napletka u chłopców. W leczeniu chirurgicznym zastosowano metodę wyłyżeczkowania zmian chorobowych z elektrokoagulacją podstawy. Zabieg wykonywano w znieczuleniu miejscowym. Pobrany w czasie zabiegu materiał przesyłano do badania histopatologicznego, które potwierdziło rozpoznanie kliniczne. Pacjenci pozostawali pod kontrolą w Przyklinicznej Poradni Dermatochirurgicznej przez 2 lata. Wyniki: W 2001 r. przeprowadzono badania kontrolne u wszystkich uprzednio leczonych dzieci. U 7 pacjentów w okolicy okołoodbytniczej zaobserwowano nawrót zmian o charakterze brodawek płciowych. W badaniu klinicznym u pozostałych pacjentów nie stwierdzono nawrotów. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych obserwacji wynika, że leczenie chirugiczne jest skuteczną metodą leczenia brodawek płciowych u dzieci.