Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współczesne poglądy na temat leczenia trądziku zwykłego na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych

Autor:
Joanna Kolinek, Marek Duczkowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
49
Strona końcowa:
55
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
trądzik zwykły, patogeneza, leczenie, adapalen, tetracyklina, erytromycyna
Czytaj

Wprowadzenie: Trądzik zwykły jest jedną z najczęściej występujących chorób skóry. Ostatnio opublikowano międzynarodowy konsensus terapeutyczny dotyczący tego schorzenia. Cel pracy: Przedstawienie najnowszej wiedzy w dziedzinie trądziku zwykłego oraz rekomendowanego sposobu leczenia. Ocena skuteczności i tolerancji terapii skojarzonej opartej na stosowaniu miejscowego retinoidu (adapalen) i doustnego antybiotyku u pacjentów z trądzikiem grudkowo-krostkowym. Materiał i metody: W badaniu udział wzięło 46 pacjentów z nasileniem zmian 3-7 stopnia w skali Leeds. Wszyscy przez 3 miesiące stosowali miejscowo adapalen żel lub krem 0,1% (Differin®) raz dziennie i ogólnie tetracyklinę 1,5-0,75 g/dobę lub erytromycynę 1,2-0,6 g/dobę, lub inny antybiotyk. Oceniono redukcję zmian niezapalnych i zapalnych, poprawę kliniczną w skali Millsa i Kligmana oraz tolerancję leczenia i satysfakcję pacjenta. Wyniki: W całej badanej grupie niezależnie od zastosowanego doustnie antybiotyku uzyskano znaczną redukcję zmian niezapalnych (74,6%) i zmian zapalnych (83,6%). Leczenie było dobrze tolerowane przez 93,5% pacjentów. U żadnego z pacjentów nie wystąpiły objawy wymagające przerwania leczenia. 91,3 % pacjentów było zadowolonych z terapii. Wnioski: Terapia skojarzona oparta na stosowaniu miejscowego retinoidu z doustnym antybiotykiem jest leczeniem z wyboru u pacjentów ze średnio nasilonym trądzikiem zwykłym z przewagą zmian zapalnych.