Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Epidemiologia niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce

Autor:
Lucjan Szponar, Maciej Ołtarzewski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
17
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
stan odżywienia, niedożywienie, dzieci, młodzież
Czytaj

W 2000 r. zostały przeprowadzone przez Instytut Żywności i Żywienia badania stanu odżywienia ludności w Polsce. Badaniami tymi objęto 609 chłopców oraz 607 dziewcząt – członków losowo wybranych rodzin z terenu całego kraju. Celem niniejszej pracy była ocena stanu odżywienia, w tym szczególnie częstotliwości występowania niedoboru masy ciała w oparciu o siatki centylowe proporcji masy do wysokości ciała dzieci warszawskich. Wśród chłopców w miarę procesów wzrastania i dojrzewania fizjologicznego, odsetek dzieci z niedoborem masy ciała sukcesywnie malał, natomiast odsetek dziewcząt z niedoborem masy ciała w początkowych okresach życia wzrastał, ale już u starszych dziewcząt, w wieku powyżej 12 lat, zdecydowanie malał. Analiza proporcji masy do wysokości ciała w odniesieniu do niedoborów masy ciała w zależności od miejsca zamieszkania nie wskazuje, aby u dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego istotnie częściej niż w populacji miejskiej występowały objawy wadliwego żywienia.