Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza przyczyn niedożywienia u dzieci do lat 2

Autor:
Grażyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Grażyna Swincow, Agnieszka Rytarowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
26
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
niedożywienie, małe dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Niedożywienie może być skutkiem nie tylko zbyt małej podaży substancji odżywczych, lecz również wielu patologii organizmu, które powodują, że dostarczone składniki nie są prawidłowo wykorzystywane. Warunkiem prawidłowego odżywienia jest dostosowanie podaży substancji odżywczych do aktualnych potrzeb i możliwości metabolicznych. U dzieci w okresie niemowlęcym tempo przyrostu masy ciała jest bardzo duże. Od 3 r.ż. przyrosty masy ciała są wolniejsze i utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie do 10 r.ż. Niedożywienie dzieci w wieku od 0 do lat 2 ma bardzo istotny wpływ na prawidłowy rozwój psychomotoryczny oraz przebieg chorób wieku rozwojowego. Cel pracy: Analiza przyczyn niedożywienia u dzieci w wieku do ukończenia drugiego roku życia. Materiał i metodyka: Do analizy retrospektywnej opartej na dokumentacji szpitalnej zakwalifikowano dzieci w wieku 0-2 lat hospitalizowane w Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii AM w Bydgoszczy między 01.01.2002 a 30.06.2003 r. W tym czasie hospitalizowano 1572 dzieci, u 228 stwierdzono masę ciała poniżej 10 centyla (14,5%). Dziewczynki stanowiły liczniejszą grupę – 146 (56%). Większość analizowanych dzieci pochodziła ze środowiska miejskiego – 140 (61,4%). 186 analizowanych dzieci miało masę urodzeniową >2500 g (81,6%). Okres okołoporodowy przebiegał bez powikłań u 154 dzieci z niedożywieniem (67,5%). Wady wrodzone (głównie wady serca) stwierdzano łącznie u 27 dzieci (11,8%), natomiast zakażenia w okresie okołoporodowym u 17 (7,4%). Wnioski: Najczęstszymi przyczynami niedożywienia u dzieci do lat 2 są patologie okresu noworodkowego (niska masa urodzeniowa, wcześniactwo, wady wrodzone, infekcje okołoporodowe) oraz nawracające zakażenia.