Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stanu odżywienia u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu mukowiscydozy

Autor:
Mikołaj Teisseyre, Jarosław Kierkuś, Beata Oralewska, Jerzy Socha
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
46
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nadciśnienie wrotne, mukowiscydoza, stan odżywienia
Czytaj

Cel pracy: Retrospektywna analiza stanu odżywienia u dzieci z mukowiscydozą powikłaną nadciśnieniem wrotnym. Materiał i metodyka: Badania wykonano u 16 dzieci w wieku od 5,5 do 14,7 lat. Oceniono wskaźnik Cole’a, BMI (body mass index), parametry hematologiczne (stężenie hemoglobiny i liczbę limfocytów), stężenie albumin i cholesterolu oraz stężenie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Wyniki: Wskaźniki antropometryczne u większości pacjentów wypadły prawidłowo. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono obniżenie stężenia albumin, cholesterolu i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Wnioski: Wskaźniki antropometryczne oparte na pomiarze wzrostu i masy ciała nie są przydatne w ocenie stanu odżywiania u dzieci z mukowiscydozą powikłaną nadciśnieniem wrotnym. Pacjenci wymagają suplementacji witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach.