Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Drzewa decyzji - jedna z metod wspomagania diagnoz medycznych na przykładzie rozpoznawania zmian melanocytowych skóry

Autor:
Jerzy W. Grzymała-Busse, Zdzisław S. Hippe, Stanisław Bajcar, Alicja Bąk, Aleksander Sokołowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
201
Strona końcowa:
209
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
czerniak skóry, metody diagnostyczne, TDS
Czytaj

Dermatoskopowe metody diagnozowania atypowych zmian melanocytowych skóry są zależne nie tylko od doświadczenia zawodowego lekarza, lecz także od sposobu interpretowania wyników obserwacji. Odnosi się to szczególnie do wyznaczania i stosowania współczynnika TDS (Total Dermatoscopy Score) jako kryterium klasyfikacji zmian. Głównym celem przeprowadzonych badań była próba oceny hierarchii ważności zmiennych (a zatem symptomów) stosowanych do wyznaczania TDS'u oraz próba opracowania wiarygodnej, komputerowo wspomaganej metodyki wczesnego i nieinwazyjnego diagnozowania zmian melanocytowych.