Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie pęcherzycy na Dolnym ?ląsku

Autor:
Tomasz Kołodziej, Rafał Białynicki-Birula
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
213
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pęcherzyca, epidemiologia, Dolny Śląsk
Czytaj

Cel pracy: Pierwsze opracowanie epidemiologii pęcherzycy na Dolnym ?ląsku Materiał i metody: Mieszane badanie retrospektywno-prospektywne obejmujące chorych na pęcherzycę leczonych w Klinice Dermatologii AM we Wrocławiu w latach 1998-2002. Diagnostykę pęcherzycy oparto na obrazie klinicznym i badaniach metodą ELISA przeciwciał przeciwko Dsg 1 i Dsg 3. Analizowano dane: rodzaj pęcherzycy, płeć, czas pojawienia się choroby (rok życia pacjenta, pora roku), obecność zmian w jamie ustnej, czas między pojawieniem się pierwszych objawów a postawieniem właściwego rozpoznania. Wyniki: 31 chorych na pęcherzycę, w tym 23 na zwykłą (70,8%) i 8 (29,1%) na liściastą było leczonych w Klinice w latach 1998-2002. Stwierdzono 15 przypadków nowych zachorowań na pęcherzycę, w tym 10 na pęcherzycę zwykłą i 5 na liściastą. ?rednia zachorowalność w badanym okresie wynosiła 0,1/105/rok, a chorobowość 1,04/105 mieszkańców. Pęcherzyca występowała równie często u obojga płci. Początek choroby przypadał średnio na 50,9 r.ż. Pierwsze objawy pęcherzycy zwykłej najczęściej dotyczyły jamy ustnej i pojawiały się w okresie wiosenno-letnim. Wnioski: Dane epidemiologiczne z terenu Dolnego ?ląska dotyczące pęcherzycy są zbieżne z danymi z innych ośrodków europejskich.